INTELEKTUĀLIE REZULTĀTI

Lai sasniegtu projekta virsmērķi - vispārējās izglītības skolotājiem sniegt atbalstu skolēnu personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstīšanā,   aktivitāšu īstenošana ir iedalīta atbilstoši diviem intelektuālajiem rezultātiem : 

1.  Starptautisks pētījuma pārskats par personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstību Latvijas, Igaunijas un Spānijas skolās.

 

2. Metodiskā materiāla izstrāde personisko kompetenču un rakstura izglītības veiksmīgai ieviešanu vispārizglītojošajās skolās.

​​

Šīs lapas apakšsadaļās atradīsiet detalizētāku informāciju par intelektuālajiem rezultātiem un izstrādātos dokumentus. ​

​Projekta rezultāti ir brīvi pieejami un izmantojami ar atsauci uz projektu ​​

Image by Tim Mossholder
Image by Priscilla Du Preez
Image by Jaredd Craig
Image by Ian Schneider
Image by Sean Stratton
Image by Daoudi Aissa
Typewriter Keys
Adult Students

Mājaslapas saturs neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Par mājaslapas saturu un izvietoto informāciju pilnībā atbild projekta īstenotāji un autori.