INTELEKTUĀLIE REZULTĀTI

Lai sasniegtu projekta virsmērķi - vispārējās izglītības skolotājiem sniegt atbalstu skolēnu personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstīšanā,   aktivitāšu īstenošana ir iedalīta atbilstoši diviem intelektuālajiem rezultātiem : 

1.  Starptautisks pētījuma pārskats par personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstību Latvijas, Igaunijas un Spānijas skolās.

 

2. Metodiskā materiāla izstrāde personisko kompetenču un rakstura izglītības veiksmīgai ieviešanu vispārizglītojošajās skolās.

​​

Šīs lapas apakšsadaļās atradīsiet detalizētāku informāciju par intelektuālajiem rezultātiem un izstrādātos dokumentus. ​

​Projekta rezultāti ir brīvi pieejami un izmantojami ar atsauci uz projektu ​​

Mājaslapas saturs neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Par mājaslapas saturu un izvietoto informāciju pilnībā atbild projekta īstenotāji un autori.