Informatīvā semināra laikā prezentēti pilotprojekta rezultāti skolotāju atbalstam darbā ar rakstura un kompetencēs balstītu izglītību

 

27. septembrī Rīgas  domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Universitātes mācībspēki prezentēja Erasmus+ projektā “Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās” īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus. 

 

Projekta laikā ir īstenotas aktivitātes tika strukturētas divu galveno intelektuālo rezultātu sasniegšanai:

  • pētījums par personisko kompetenču un rakstura izglītības izpratni; 

  • metodoloģiskā materiāla izveidi skolotājiem kompetenču un rakstura pieejā balstītas izglītības veicināšanai mācību procesā.  

 

Lai interesentus iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, 27. septembra semināra pirmajā daļātika sniegts īss ieskats par projekta ideju un īstenotajām aktivitātēm, pārskats par metodoloģisko atbalsta materiālu un tā pielietojumu, kā arī divu skolu praktiskie piemēri rakstura izglītības metožu pielietošanā ikdienas darbā. Otrā semināra daļa bija praktiska ar 3 darbnīcām – vērtību mārketings, veiksmīga komunikācija  un tikuma valoda.  

 

“ Informatīvi praktiskā semināra dalībnieki un skolotāji norāda, ka šādu semināru rīkošana ir būtiska un nepieciešama, jo ļauj iepazīties ar citu skolu labās prakses piemēriem, kā arī sniedz pielietojamas metodes darbā ar rakstura un kompetencēs balstītu izglītību. 

 

Viens no projekta veiksmīgajiem ilgtspējas rezultātiemir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvātā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilība sveicināšanai” 36 stundu apjomā, kas tapa projekta ietvaros un turpmāk būs pieejams skolotāju pilnveidei rakstura audzināšanas labās prakses iedzīvināšanai skolās.

 

Pasākuma foto apskats ir atrodams šeit https://myalbum.com/album/k8KirGmQZXpL

 

Informatīvi praktiskais seminārs “Arete catalyst” tika organizēts projekta “Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās” ietvaros, sadarbojoties parteriem no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Latvijas Universitātes, Oviedo Universitātes (Spānija), Tartu Universitātes (Igaunija), Oviedo domes Izglītības un kultūras pārvaldes (Spānija), Oviedo Skolotāju izglītības centra (Spānija) un asociētajiem partneriem no Rīgas Katoļu ģimnāzijas  un Tartu Sv. Pētera luterāņu skolas (Igaunija).

 

Projekts ir tapis ar programmas ERASMUS+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” finansiālu atbalstu. Projekta ilgums 24 mēneši no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim.

 

Detalizēta informācija par projektu pieejama lv.aretectalyst.me

1/0
Uz sākumu