Image by Kiwihug

Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvaros. 
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības. 

RESURSI

Birmingemas universitātes "Jubilee Centre for Character and Virtues" uzsāk bezmaksas tiešsaistes kursus "Leading Character Education in Schools" (Rakstura izglītības veicināšana skolās). Šī programma piedāvā visaptverošu teorētisku un praktisku pārskatu par rakstura izglītības īstenošanu pamatskolas un vidusskolas ietvaros. 

Programmu izstrādāja Jubilee centrs kopā ar 8 Apvienotās Karalistes skolu direktoriem un skolotājiem ar plašu pieredzi rakstura izglītības īstenošanā skolās.  Plašāka informācija angļu valodā par kursiem un pieteikšanos saitē zemāk  

Par projektu

ARETE CATALYST

Molecules-PNG-Clipart.png

Latvijas izglītības sistēma attīstās un mainās un caurviju kompetences, starpdisciplinārā sadarbība un rakstura izglītība ieņem aizvien lielāku lomu. Tiek izstrādātas vadlīnijas un īstenoti pilotprojekti, lai veiksmīgi attīstītu izmaiņas izglītības sistēmā. 

Rakstura audzināšana un kompetenču pieejā balstīta izglītība ir aktuāli jautājumi skolotāju un skolu vadītāju sagatavošanas kontekstā. Ir svarīgi sniegt metodoloģisku atbalstu, ne tikai konkrētos uzdevumu veidos, bet arī šo jomu izpratnes veicināšanā un pielietošanā. Tā rezultātā, sadarbojoties parteriem no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Latvijas Universitātes, Oviedo Universitātes (Spānija), Tartu Universitātes (Igaunija), Tartu Sv. Pētera luterāņu skolas (Igaunija), Astūrijas apgabala Izglītības un kultūras pārvaldes (Spānija), Oviedo Skolotāju izglītības centra (Spānija) un asociētajiem partneriem no Rīgas Katoļu ģimnāzijas  un Alfonso II vidusskolas (Spānija) tiek īstenot pilotprojekts “Atbalsts pedagogiem personīgo kompeteņču un rakstura izglītības veicināšanai skolās”. 

Projekta saīsinātais noskaukums ir ARETE CATALYST. Saīsinājums ir cēlies no grieķu valodas, kur "ARETE" nozīmē "vērtības"  jeb "rakstura izcilība". Savukārt "CATALYS" - katalizators, kā pārmaiņu veicinātājs. 

ARETE CATALYST projekts vēlas sniegt atabalstu skolotājiem, lai veicinātu personisko kompetenču un rakstura izglītībā balstītu mācību procesu izglītības iestādēs. 

Projekta pārskats

Projektā izvirzītie mērķi, mērka grupas un plānotās aktivitātes

Projekta virsmērķis ir vispārējās izglītības skolotājiem sniegt atbalstu skolēnu personisko kompeteņču un rakstura izglītības attīstīšanā. Lai aptvertu un pilnveidotu projekta tēmu, tiek izmantotas inovatīvas un daudzpusīgas perspektīvas, kā filosofija bērniem (eng. philosophy for children),  pilsoniskā audzināšana, caurviju kompetenču attīstība, ētiskās vērtības, u.c.

 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekta īstenošanas laikā ir plānots sasniegt 2 inovatīvus intelektuālos rezultātus:

 

 

Pētījuma pārskatu īstenos Projekta akadēmiskie partneri ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālām pašvaldībām. Savukārt praktizējošo ekspertu piesaiste otrajam intelektuālajam rezultātam veicinās atbalsta metodiskā materiāla izstrādes kvalitāti un ikdienas pielietojamību.

1

Starptautisks pētījuma pārskats par personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstību Latvijas, Igaunijas un Spānijas skolās.

2

Metodiskā materiāla izstrāde personisko kompetenču un rakstura izglītības veiksmīgai ieviešanu vispārizglītojošajās skolās.

Projektā izvirzītie mērķi, mērka grupas un plānotās aktivitātes

Back to School_edited_edited.jpg

Projekta galvenā mērķa grupa ir vispārējās izglītības skolotāji, kuri vēlas attīstīt izglītības kultūru savās skolās.

Projekts plāno iesaistīt arī: 

  • skolu administrāciju un direktorus; 

  • politikas veidotājus, vietējās pašvaldības izglītības jomas speciālistus;

  • universitāšu pētniekus un akadēmisko personālu, kuri ir iesaistīti jaunu izglītības un mūžizglītības programmu izveidē skolotājiem; 

  • vispārējās izglītības skolu skolēnus un viņu vecākus; 

Projekta aktivitātes un laika grafiks

Lai nodrošinātu projekta veiksmīgu ieviešanu un plānoto mērķu sasniegšanu, aktivitāšu laika grafiks ir sadalīts divās daļas, atbilstoši projekta plānotajiem intelektuālajiem rezultātiem.

 

Projekta pirmajā daļā notiekošās aktivitātes ir veidotas, lai atbalstītu pirmā intelektuālā rezultāta sasniegšanu un izstrādi - pētījums par personisko kompetenču un rakstura izglītības izpratni (O1)

 

Projekta aktivitāšu otrā daļa ir izstrādāta, lai secīgi izmantotu pētījumā iegūtos datus un nodrošinātu atbalsta metodoloģiskā materiāla izveidi (O2) skolotājiem kompetenču un rakstura pieejā balstītas izglītības veicināšanai mācību procesā, kas ir projekta otrais intelektuālais rezultāts.  

Zemāk atrodam projekta aktivitāšu plāna atspoguļojums 

“Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam Kļūt mazam, lai augtu liels.”

Imants Ziedonis

Projekta partneri

ARETE CATALYST projekts tiek īstenots sadarbojoties 7 starptautiskajiem partneriem - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Universitāte, Oviedo Universitāte (Spānija), Tartu Universitāte (Igaunija), Sv. Pētera luterāņu skolas (Igaunija), Oviedo domes Izglītības un kultūras pārvalde (Spānija), Oviedo Skolotāju izglītības centrs (Spānija), un asociētajiem partneriem no Rīgas Katoļu ģimnāzijas  un Alfonso II vidusskolas (Spānija).  

Projekts ir tapis ar programmas ERASMUS+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” finansiālu atbalstu. Projekta ilgums 24.mēneši (1.11.2017.- 31.10.2019.).

Untitled design-2.png